โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ


คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ  2 ธ.ค. 51  ยุบ 3  พรรคการเมือง  นายกฯ ต้องพ้นตำแหน่ง

วิกฤตประเทศไทยคลี่คลายชั่วคราว แม้ยังไม่หมดไป

เปิดโอกาสทองที่จะแก้วิกฤตของประเทศไทยให้ได้อย่างแท้จริง  โดยอยู่ที่การจัดรัฐบาลใหม่   ให้เป็นรัฐบาลพิเศษ

เฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

หลักการสำคัญ

                เป็นรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาล   มีภารกิจหลัก 3 ข้อ

  1. สร้างความปรองดองแห่งชาติ
  2. แก้วิกฤตเศรษฐกิจพร้อมกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินให้ดำเนินไปได้เป็นปกติเรียบร้อย
  3. จัดให้มีการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นพ้อง  ซึ่งรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

                      แล้วนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่   ( = สิ้นสุดภารกิจรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาล)

สูตรการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจได้รับการพิจารณา

  1. พรรคใหญ่ลำดับ 1  กับพรรคเล็ก ๆ โดย นายกฯอาจมาจากพรรคเล็ก
  2. พรรคใหญ่ลำดับ 2  กับพรรคเล็ก ๆ ซึ่งรวมกันแล้วมีคะแนนเสียงเพียงพอ  และนายกฯ อาจมาจาก

                     พรรคเล็ก 

  1. พรรคใหญ่ลำดับ  1 และ 2 รวมกัน   อาจรวมพรรคเล็กบางพรรคด้วย  และอาจมีพรรคเล็กบาง

                     พรรคเป็นฝ่ายค้าน     หรืออาจรวมทุกพรรคโดยไม่ต้องมีฝ่ายค้าน    (เนื่องจากเป็นรัฐบาลพิเศษ เฉพาะกาล)

ข้อสำคัญ : ควรมีกระบวนการหารือร่วมกันหรือ “สานเสวนา” ระหว่างพรรคการเมืองทั้งหมดที่มีสมาชิกใน

                สภาผู้แทนราษฎร   เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกัน   เกี่ยวกับหลักการสำคัญ  สูตรการจัดตั้ง

                รัฐบาล  และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยควรรับฟังความเห็นและเสียงสะท้อนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม

                มาประกอบการพิจารณาด้วย

                                                                                                                ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

                                                                                                                    5  ธันวาคม   2551

 

อ้างอิง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
เว็บไซต์ ต้นฉบับ https://www.gotoknow.org/posts/227651

<<< กลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *