มูลนิธิหัวใจอาสา(ประวัติ)

มูลนิธิหัวใจอาสา(ประวัติ)


มูลนิธิหัวใจอาสา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 เมษายน 2551 ประธานคณะก่อตั้งคือนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ รวมตัวกันเป็นคณะกรรมการชุดแรก 7 คน  ปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 9 คน  พร้อมกับมีที่ปรึกษา 6 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภูมิหลัง และหลากหลายวงการ

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของมูลนิธิฯ  คือให้คำปรึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมหรือดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบและอย่างเป็นขบวนการ ในงานพัฒนาสังคม  ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัคร การส่งเสริมการทำความดี การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชาสังคม และอื่นๆ

มูลนิธิฯ ได้เลือกที่จะดำเนินการในแผนงานที่มีจำนวนไม่มาก แต่สำคัญ และคาดได้ว่าจะบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มีคุณค่าสูงต่อสังคม   และปัจจุบันมูลนิธิฯ มี “แผนงาน” สำคัญ พร้อม “กองทุน” สนับสนุน จำนวน 3 แผนงาน/กองทุน  ได้แก่

(1)   แผนงานส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม (มี “กองทุนส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม” รองรับ)

(2)   แผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข (มี “กองทุนส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข” รองรับ)

(3)   แผนงานส่งเสริมการแบ่งปันในสังคม (มี “กองทุนส่งเสริมการแบ่งปันในสังคม” รองรับ)

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามหรือร่วมมือสนับสนุนงานของมูลนิธิหัวใจอาสา สามารถติดต่อได้ที่ประธาน (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม)  รองประธาน (นายกิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์)  กรรมการและเลขานุการ (นางวิสุทธินี แสงประดับ)  หรือกรรมการและเหรัญญิก (น.ส.อุรุชา ชาติกานนท์)   โทรศัพท์มือถือ  08 5071 8080,  08 9815 6518, 08 9109 3508 และ 08 1843 2576 ตามลำดับ หรือทาง E-mail : wattpaiboon@gmail.com, Dr.Kittiwat@gmail.com, wisuttinee@gmail.com, chatikanon@yahoo.com

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนดำเนินงานของมูลนิธิฯ สามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิหัวใจอาสา  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 043 2 67399 0  แล้วแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบ โดยระบุด้วยว่าประสงค์จะสนับสนุน “กองทุน” ใด หรือจะสนับสนุนมูลนิธิฯ เป็นการทั่วไป  หรืออาจบริจาคสนับสนุนโดยวิธีการอื่น ตามที่เห็นสมควร

มิถุนายน 2553

 

อ้างอิง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
เว็บไซต์ ต้นฉบับ https://www.gotoknow.org/posts/377678

<<< กลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *