การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” สู่ “สังคมที่ปรารถนา”

การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” สู่ “สังคมที่ปรารถนา”


(2 มี.ค. 49) ไปบรรยายให้กลุ่ม “คณะทำงานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม” (พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธาน “คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม” พลเอกรณจักร สวัสดิเกียรติ เป็นประธาน “กลุ่มประสานงาน” พลอ.อ.อรุณ พร้อมเทพ เป็นผู้ติดต่อให้ไปบรรยาย) ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อประกอบการศึกษาของ “กลุ่มประสานงาน” เรื่อง “เมืองไทยที่ปรารถนา” ซึ่งในการศึกษานี้ ได้ให้ความสำคัญกับ “ชุมชนเข้มแข็ง” ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของ “เมืองไทยที่ปรารถนา”
ได้บรรยายนำก่อนการสนทนาถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยอาศัยเอกสาร “ผลการดำเนินงาน ศตจ.ปชช. 2547 – 48” และ “แนวทางดำเนินการปี 2549 ศตจ.ปชช.” ประกอบการบรรยาย (ศตจ.ปชช. คือ “ศูนย์ประสานสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน”)
ได้สรุปเป็น ปัจจัยสำคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 5 ประการ ดังนี้
1. การมีทัศนคติพึ่งตนเองและร่วมมือกัน
2. การเรียนรู้และพัฒนาผ่านกาปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
3. การเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
4. การมีกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม
5. การมีนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
3 มี.ค. 49

อ้างอิง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
เว็บไซต์ ต้นฉบับ https://www.gotoknow.org/posts/17538

<<< กลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *