วิดีโอ

วิดีโอของคุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม


ร้อยคน ร้อยธรรม ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม


นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นคนคนหนึ่งที่ในแทบทุกวงการรู้จัก โดยClip นี้ บันทึกจากรายการ พื้นที่ชีวิต ในช่วง “ร้อยคน ร้อยธรรม” ซึ่งออกอากาศผ่านโทรทัศน์ TPBS ในวันที่ 28 เมษายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

 

รำลึกถึงไพบูลย์_วัฒนศิริธรรม


Clip นี้ บันทึกจากรายการ สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่คุณธรรมความดีของคนในสังคม โดยรายการได้เชิญบุคคลผู้หนึ่งที่เข้ามาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องชีวิตงามด้วยความดีโดยเทปนี้จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านอาจารย์ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่2 หัวข้อ ร่วมสร้าง…สังคมน่าอยู่


 งานปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่2 ต่างใจไทยเดียว ช่วงปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่3 หัวข้อ จิตอาสา…พัฒนาสังคมไทย


ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ จิตอาสา…พัฒนาสังคมไทย ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในการสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และร่มเย็นเป็นสุข สร้างความร่วมมือของกลุ่มและองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมในการพัฒนาประเทศร่วมกัน และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เข้าถึง มีส่วนร่วมและเกิดแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาขับเคลื่อนให้สังคมน่าอยู่  ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่4  หัวข้อ  สานต่อแรงบันดาลใจ…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


งาน “ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 4” ในหัวข้อ “สานต่อแรงบันดาลใจ…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมศุกรีย์  แก้วเจริญ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>