ติดต่อเรา


ชื่อกิจการ : บริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532104793

วันจดทะเบียน : 01/11/1989

ที่ตั้ง : 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและให้คำปรึกษา

ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก

โทรศัพท์ :