แนวทางการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรงระดับพื้นที่ ปี 2549

แนวทางการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรงระดับพื้นที่ ปี 2549


(5 มิ.ย. 49) ไปร่วมประชุมและกล่าวปราศัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรงระดับพื้นที่ ปี 2549 ” เวทีภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความเห็นโดยอาศัยบันทึกย่อดังต่อไปนี้

“เมืองไทยแข็งแรง” หมายความรวมถึง

  • ประชาชนแข็งแรง
  • พื้นที่ (พร้อมประชาชนในพื้นที่) แข็งแรง
  • พื้นที่ย่อย (ที่มีระบบจัดการอย่างบูรณาการ) แข็งแรง
  • ตำบล / เทศบาล แข็งแรง
  • “พื้นที่ปฐมภูมิ” (ตำบล / เทศบาล) แข็งแรง
  • “พื้นที่ทุติยภูมิ” (จังหวัด / กลุ่มจังหวัด) แข็งแรง
  • “พื้นที่ตติยภูมิ” (ภูมิภาค / ประเทศ) แข็งแรง

ยุทธศาสตร์          :  “พื้นที่เป็นฐาน บูรณาการทุกส่วน”

            หรือ        :  “พื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนและกลไกในพื้นที่มีบทบาทสำคัญ

สอดรับกับ           :  “ชุมชน / ตำบล เป็นสุข”

:  “เมือง / เทศบาล น่าอยู่”

ซึ่งเป็นฐานของ   :  “จังหวัดแข็งแรง”

เปรียบเทียบกับ    :  “แก้ปัญหาความยากจน” ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของเหรียญเดียวกันที่อีกด้านหนึ่ง คือ “เมืองไทยแข็งแรง”

            เริ่มจาก               :  “พื้นที่” โดย“พื้นที่” เพื่อ“พื้นที่”

ส่งเสริมให้            – จัดการตนเอง

– จัดการกันเอง

– จัดการเชื่อมประสานกับภายนอก

ภาพแสดง

  1. การเชื่อมประสานระหว่างกลไกและกิจกรรมภายในพื้นที่
  2. การเชื่อมประสานระหว่างกลไกและกิจกรรมภายนอกพื้นที่
  3. การเชื่อมประสานระหว่างภายในพื้นที่กับภายนอกพื้นที่

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

22 มิ.ย. 49

อ้างอิง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
เว็บไซต์ ต้นฉบับ  https://www.gotoknow.org/posts/35083

<<< กลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *